Tag Archives: zero trust exchange

Fujitsu (Thailand) จับมือ Zscaler Inc. ร่วมให้บริการ Zero Trust Exchange [Guest Post]

Fujitsu (Thailand) จับมือ Zscaler Inc. ผู้ให้บริการ Zero Trust Exchange อันดับหนึ่งของโลก ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานยุคใหม่ที่นอกจากทำงานจากที่ใดก็ได้ ยังต้องมีความปลอดภัย ให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี และง่ายในการบริหารจัดการ

Read More »