Tag Archives: wips

ทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจ SMB เป็นเรื่องง่ายด้วย 3 โซลูชันหลักจาก WatchGuard

โลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค Digital Economy องค์กรทุกระดับรวมไปถึงธุรกิจ SMB ต่างต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความเร็วในการนำบริการใหม่ออกสู่ตลาด และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ทำให้ธุรกิจ SMB ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มาพร้อมกับการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น Internet of Things และระบบ Cloud เข้ามาใช้

Read More »

Aruba Solution: Wireless LAN และ Wireless Security

ในปัจจุบันประเทศไทยเรามีการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ไม่เพียงแค่คอมพิวเตอร์พกพาเท่านั้น การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เช่น iPhone, iPad, Android, Kindle, Windows ก็เป็นที่พบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะในเมือง นอกเมือง ไปทำงาน ไปเที่ยว ไปต่างประเทศ เราก็พกพาอุปกรณ์เหล่านี้ไปด้วยทั้งสิ้น

Read More »