Tag Archives: wi-fi halow

จับตามอง Wi-Fi HaLow มาตรฐาน 802.11ah รองรับ IoT ระยะไกลหลักกิโลเมตร เปิดตัวสู่ตลาดในปี 2019 นี้

ถือว่าเป็นอีกมาตรฐาน Wi-Fi ที่น่าจับตามองไม่น้อยกับ IEEE 802.11ah ที่ทำงานบนย่านความถี่ 900MHz ซึ่งจะเริ่มมีผลิตภัณฑ์ออกมาในปี 2019 นี้ หลังจากที่กำหนดการล่าช้าออกไปประมาณ 2 ปี

Read More »

Wi-Fi HaLow อาจช่วยแฮ็คเกอร์ให้โจมตีอุปกรณ์ IoT ได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาตรฐาน Wi-Fi ใหม่ล่าสุดอย่าง Wi-Fi HaLow หรือ 802.11ah เป็นมาตรฐานที่ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ Internet of Things บนย่านความถี่ 900 MHz ซึ่งมีจุดเด่นคือ กินพลังงานน้อยแต่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่ามาตรฐาน Wi-Fi ปกติถึง 2 เท่า รวมทั้งจะรองรับการใช้งานร่วมกับโปรโตคอล Wi-Fi ปกติในระดับ IP แต่ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เอง อาจช่วยให้แฮ็คเกอร์สามารถโจมตีอุปกรณ์ IoT ได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นกัน

Read More »

Wi-Fi Alliance ประกาศมาตรฐาน Wi-Fi HaLow ใหม่ สำหรับ Internet of Things

Wi-Fi Alliance ยืนยันการรับรองมาตรฐาน IEEE 802.11ah มาตรฐานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ล่าสุดโดยใช้ชื่อว่า HaLow (อ่านว่า ฮา-โล) ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์ประเภท Internet of Things โดยเฉพาะ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือกินพลังงานต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานในสมาร์ทโฮม ชิ้นส่วนรถยนต์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

Read More »