Tag Archives: Wandera

เตือน พบแอปเกมแอนดรอยด์ ‘Scary Granny ZOMBY Mod’ หลอกขอ Credentials ผู้ใช้งาน Gmail

Wandera ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mobile Security ได้ออกมาเปิดเผยถึงเกมบนแอนดรอยด์ที่ชื่อ ‘Scary Granny ZOMBY Mod’ ซึ่งมียอดดาวน์โหลดไปแล้วถึง 50,000 ครั้งว่ามีพฤติกรรมอันตรายที่ทำ Phishing ข้อมูล Credentials ของผู้ใช้โดยการขอให้ล็อกอิน Gmail หรือบัญชี Google อื่นๆ

Read More »

ผลสำรวจพบแอปพลิเคชันบน iOS กว่า 67% ไม่ใช้งานฟีเจอร์ App Transport Security

App Transport Security (ATS) เป็นฟีเจอร์ที่มีมาตั้งแต่ iOS 9 เพื่อบล็อกการเชื่อมต่อของ HTTP ระหว่างแอปและเซิร์ฟเวอร์ทางไกล โดยมีผลสำรวจจาก Wandera ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้าสำรวจแอปกว่า 30,000 ตัวพบว่า 67.7% เลือกที่จะปิดฟีเจอร์ ATS ทิ้งในการใช้งาน

Read More »