Tag Archives: Tyler Cohen

Tyler Cohen คือใคร ทำไม Google ปฏิเสธเขาถึง 39 ครั้ง

มีเส้นบางๆ คั้นอยู่ระหว่าง ความพากเพียร และ ความบ้าคลั่ง ความพยายามของคนเราล้วนแต่มีขีดจำกัด แต่สำหรับ Tyler Cohen เขาใช้ความพยายามได้เปลืองที่สุด จนไม่รู้ว่าขีดความอดทนของเขาคือครั้งที่เท่าไร แต่ในวันนี้ไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่ 40 สำหรับผู้ชายที่ชื่อว่า Tyler Cohen อีกแล้ว  

Read More »