Tag Archives: the twelve-factor app

The Twelve-Factor App: 12 ประเด็นพื้นฐานสู่การพัฒนา SaaS Cloud ที่ยั่งยืน

สำหรับเหล่า Developer ที่มีโครงการพัฒนาระบบ Software-as-a-Service (SaaS) นั้น ทาง VMware ได้ออกมาแนะนำเอกสารออนไลน์ที่ควรอ่านคือ The Twelve-Factor App ที่ได้รวบรวมเอาแนวคิดและประสบการณ์ในการพัฒนา SaaS Application สู่ตลาดนับร้อยเอาไว้เป็นแนวทางให้นำไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้

Read More »