Tag Archives: The Great Resignation

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ “พลิกโฉมสู่การทำงานรูปแบบใหม่ ไม่ต้องกลัว The Great Resignation” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

หลังจาก COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลายบริษัทเริ่มมีนโยบายให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้ง พนักงานกลับเริ่มรู้สึกว่าต้องเลือกระหว่าง (1) รักงานมากกว่าจึงต้องละทิ้งครอบครัว เพื่อกลับมาทำงานที่ออฟฟิศ หรือ (2) รักครอบครัวมากกว่า จึงจำเป็นต้องลาออกจากงานมาดูแลครอบครัว จะดีแค่ไหนถ้าหากเราสามารถพลิกโฉมวิธีการทำงานให้มีรูปแบบการทำงานที่รักได้ทั้งครอบครัวและบริษัท พนักงานยังคงสามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Read More »