Tag Archives: Thailand Industry 4.0

เสริมแกร่งภาคการผลิตอัจฉริยะด้วย Autonomous Mobile Robots (AMRs) ไปกับ AIS 5G

นับตั้งแต่มีการผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยให้เตรียมพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ Thailand Industry 4.0 หลาย ๆ องค์กรต่างเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นด้วยโซลูชันการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing Solutions) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการผลิต 5G ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีน่าจับตามองจาก AIS Business ที่เข้ามามีบทบาทในการเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตร่วมกับการใช้งาน Autonomous Mobile Robots (AMRs) ด้วยความร่วมมือกับบริษัท เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์ จำกัด เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมให้กลายเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) Autonomous Mobile Robots จะพาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ภาคการผลิตอัจฉริยะได้อย่างไร? AIS 5G ร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์ของคนไทยมีโซลูชันใดบ้างที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อก้าวไปสู่ Thailand Industry 4.0? ร่วมค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

Read More »

AIS 5G for Business พร้อมเดินหน้าธุรกิจไทยสู่ Thailand Industry 4.0

แม้จะเผชิญกับวิกฤตหนักขนาดไหน ทว่าการพัฒนาประเทศต้องไม่หยุดยั้ง และวันนี้ AIS ในฐานะผู้ให้บริการ 5G พร้อมแล้วที่จะช่วยขับเคลื่อนเร่งให้เกิด Digital Transformation และเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจไทยเดินหน้าต่อไปสู่ Thailand Industry 4.0 ทิศทางการเตรียมความพร้อมด้าน 5G Digital Infrastructure เป็นอย่างไรและ AIS ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยี 5G อย่างไร? ร่วมหาคำตอบได้จากบทความนี้

Read More »