Tag Archives: techtalkthai x ibm

[TechTalkThai x IBM] Robotic Process Automation Workshop

TechTalkThai ร่วมมือกับ IBM Thailand จัดงาน Robotic Process Automation Workshop #1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2017 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ที่ทำงานในสาย IT และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้ลองมาใช้งานเครื่องมือ Software Robotic มาทำงานในส่วนของกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆ อยู่เป็นประจำ สำหรับเสริมความรวดเร็วและความแม่นยำให้กับระบบ Business Process Management (BPM) และนำความรู้นี้ไปต่อยอดในองค์กรของคุณได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดและการลงทะเบียนฟรีดังต่อไปนี้

Read More »

[TechTalkThai x IBM] ขอเชิญเข้าร่วมงาน Data Analytics Workshop for Retail and Marketing #1 วันที่ 29 สิงหาคม 2017 นี้

TechTalkThai ร่วมมือกับ IBM Thailand จัดงาน Data Analytics Workshop for Retail and Marketing #1 วันที่ 29 สิงหาคม 2017 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ที่ทำงานในวงการ Retails และ Marketing ได้ลองมาใช้งานเครื่องมือ Advanced Analytics ที่นำเทคโนโลยี AI อย่าง IBM Watson มาช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและการตลาดแบบ 360ํ เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทำได้ด้วยตนเอง และนำความรู้นี้ไปต่อยอดในองค์กรของคุณได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดและการลงทะเบียนฟรีดังต่อไปนี้

Read More »