Tag Archives: tape backup

แนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ด้าน IT ขององค์กรด้วยระบบของ Acronis Backup ที่ทำได้มากกว่าแค่การสำรองข้อมูล

  ตั้งแต่ภาคธุรกิจเริ่มมีการนำข้อมูลบนระบบ IT มาใช้สร้างคุณค่าต่างๆ เพิ่มขึ้น การสำรองข้อมูลหรือการ Backup ก็เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่อยู่คู่กับวงการ IT มาโดยตลอด แม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่มีเทคโนโลยี Cloud ที่ช่วยเสริมให้ระบบ IT ต่างๆ มีความทนทานสูงขึ้นได้ก็ตาม อย่างไรก็ดี องค์กรต่างๆ ในทุกวันนี้น้อยรายนักที่จะได้วางแผนกลยุทธ์ในการทำ Backup ข้อมูลและระบบงานต่างๆ อย่างจริงจัง ทำให้รูปแบบและทิศทางของระบบ Backup ยังกระจัดกระจาย และไม่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าหรือการต่อยอดในระยะยาว รวมถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงๆ แล้ว ก็ยังขาดความมั่นใจในการกู้คืนข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้อีกด้วย ในบทความนี้จึงได้สรุป Best Practice และ Whitepaper ต่างๆ จาก Acronis ซึ่งเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลชั้นนำระดับโลกให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปประยุกต์ วางกลยุทธ์การสำรองข้อมูลระยะยาวให้แก่องค์กร และสร้างความอุ่นใจในการทำงานของผู้ดูแลระบบทุกท่านให้มากขึ้นกัน

Read More »

ผลวิจัย Global IT Study เผย องค์กรธุรกิจในไทยสูญเกือบ 15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี จากสาเหตุข้อมูลสูญหายและระบบหยุดทำงาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องทางธุรกิจ [Official News]

การสูญหายของข้อมูลทั่วโลกสูงขึ้นถึง 400%  และองค์กรธุรกิจในไทยยังไม่ได้เตรียมพร้อมรับยุคใหม่ของการใช้งานเทคโนโลยี โมบายล์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า กรุงเทพฯ – 17 ธันวาคม 2557

Read More »