CDIC 2023

แนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ด้าน IT ขององค์กรด้วยระบบของ Acronis Backup ที่ทำได้มากกว่าแค่การสำรองข้อมูล

acronis_logo_h50 avnet_logo_cmyk_jpg_h50

ตั้งแต่ภาคธุรกิจเริ่มมีการนำข้อมูลบนระบบ IT มาใช้สร้างคุณค่าต่างๆ เพิ่มขึ้น การสำรองข้อมูลหรือการ Backup ก็เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่อยู่คู่กับวงการ IT มาโดยตลอด แม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่มีเทคโนโลยี Cloud ที่ช่วยเสริมให้ระบบ IT ต่างๆ มีความทนทานสูงขึ้นได้ก็ตาม

อย่างไรก็ดี องค์กรต่างๆ ในทุกวันนี้น้อยรายนักที่จะได้วางแผนกลยุทธ์ในการทำ Backup ข้อมูลและระบบงานต่างๆ อย่างจริงจัง ทำให้รูปแบบและทิศทางของระบบ Backup ยังกระจัดกระจาย และไม่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าหรือการต่อยอดในระยะยาว รวมถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงๆ แล้ว ก็ยังขาดความมั่นใจในการกู้คืนข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้อีกด้วย ในบทความนี้จึงได้สรุป Best Practice และ Whitepaper ต่างๆ จาก Acronis ซึ่งเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลชั้นนำระดับโลกให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปประยุกต์ วางกลยุทธ์การสำรองข้อมูลระยะยาวให้แก่องค์กร และสร้างความอุ่นใจในการทำงานของผู้ดูแลระบบทุกท่านให้มากขึ้นกัน

acronis_backup_advanced_header

ความสำคัญของระบบ Backup ที่มีต่อการวางกลยุทธ์ทางด้าน IT ขององค์กร

การที่องค์กรต่างๆ มีมุมมองว่าระบบ Backup มีความสำคัญเพียงแค่เอาไว้กู้คืนข้อมูลเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น อาจทำให้องค์กรประเมินความสำคัญของระบบ Backup ต่ำเกินกว่าความเป็นจริง และสูญเสียโอกาสต่างๆ ได้ โดยองค์กรต่างๆ ควรรับมุมมองเหล่านี้ไปพิจารณาเพิ่มเติม และประยุกต์กับองค์กรของตนเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้

 

1. การทำ Backup เป็นหนทางเดียวที่จะปกป้องข้อมูลอันมีค่าขององค์กรอย่างได้ผล

ทุกวันนี้ มีเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่อาจทำให้ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรสูญหายไปได้ภายในพริบตา ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆ จากธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์อย่าง Virus, การถูกโจมตีทางช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หรือแม้แต่ Bug ใน Software หรือ Hardware ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจก็ตาม

ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่ข้อมูลสำคัญภายในองค์กรอย่างเช่น ระบบบัญชี, ระบบฐานข้อมูลลูกค้า หรือระบบควบคุมการผลิต สูญหายหมดไปทันทีดู ในกรณีที่โชคดี องค์กรก็อาจจะแค่เสียโอกาสในการค้าขาย หรือเสียเวลาในการสร้างระบบหรือฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ แต่ในกรณีที่เคราะห์ร้าย องค์กรที่ประสบปัญหาเหล่านี้และแก้ไขปัญหาไม่ได้ อาจถึงขั้นล้มละลายได้ทันที

การสำรองข้อมูลที่ดีจึงควรแบ่งลำดับความสำคัญของข้อมูลทั้งหมดในองค์กร และเลือกใช้เทคโนโลยีในการสำรองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละระบบให้แตกต่างกันไปทั้งในแง่ของนโยบาย, ความเร็ว, ความถี่ และค่าใช้จ่าย ซึ่งทุกองค์กรควรต้องมีการประเมิณความคุ้มค่าของระบบสำรองข้อมูลนั้นด้วย โดย Acronis เคยทำการสำรวจร่วมกับ IDC และได้ผลลัพธ์ว่ากว่า 80% ขององค์กรประเมินว่าการเกิด Downtime ของระบบนั้นมีค่าเสียหายขั้นต่ำถึง 20,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงเลยทีเดียว องค์กรต่างๆ ก็ควรต้องประเมินค่าเสียหายเมื่อเกิด Downtime ของแต่ละระบบภายในองค์กรเช่นกัน

acronis_data_recovery_survey_idc_may_2014_01

2. การทำ Disaster Recovery จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ ถ้าปราศจากการ Backup

ในแผนของการทำ Disaster Recovery นั้นมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหลักๆ ได้แก่ Failover, High Availability, Fault Tolerant Systems, System Recovery และ Migration ซึ่งในทุกๆ กรณีนั้นก็จำเป็นต้องอาศัยการ Backup เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นให้มีมากกว่า 1 ชุด และมีการ Replicate ข้อมูลเพื่อให้มีความต่อเนื่องในบางกรณี เพราะการ Backup ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือในการกู้คืนระบบนั่นเอง

Acronis มีหลักการ Backup ข้อมูลแนะนำที่มีชื่อว่า 3-2-1 สำหรับผู้ที่ต้องการระบบ Disaster Recovery ที่มั่นคง ดังนี้

 • สำรองข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ Production Systems, NAS Backup, และ Cloud Backup เพื่อให้อย่างน้อยยังมีระบบสำรองข้อมูลในสาขาเดียวกับ Productions และกู้คืนได้ง่าย
 • สำรองข้อมูลเอาไว้บน 2 ระบบ ได้แก่ Disk และ Cloud เพื่อป้องกันกรณี Media ที่สำรองข้อมูลเสียหาย
 • สำรองข้อมูลเอาไว้คนละสถานที่กับ Production Systems อย่างน้อย 1 แห่ง ป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงที่สาขาหลัก

acronis_survey_conducted_by_redmond_magazine_01

3. การทำ Backup เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องทำ Compliance ทางด้าน IT

มี Compliance บางมาตรฐานที่บังคับให้องค์กรต้องมีระบบ Backup เพื่อให้สามารถสอบเทียบผ่านได้ ตัวอย่างเช่น HIPAA สำหรับธุรกิจสาธารณสุข, Basel II และ Basel III สำหรับสถาบันการเงิน, PCI สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งการผ่านมาตรฐาน Compliance เหล่านี้ก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และส่งผลดีต่อธุรกิจโดยตรง

 

4. ใช้ระบบ Backup ช่วยให้การทำ System Migration มีความเสี่ยงน้อยลง

ด้วยการมาของเทคโนโลยีอย่าง Virtualization และ Cloud จากหลากหลายผู้ผลิตที่ทำให้องค์กรมีทางเลือกสำหรับ Data Center Infrastructure อย่างหลากหลายในอนาคต การทำ Backup ก็สามารถทำให้องค์กรเลือกเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้มาใช้ได้อย่างมั่นคงและ Migrate ได้อย่างปลอดภัย โดย Acronis ก็มีเทคโนโลยี AnyData Engine ที่ช่วยให้การ Migrate ระบบสามารถทำได้อย่างง่ายดายขึ้นผ่านการทำ Backup โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • สำรองข้อมูลเป็น Disk Image ออกมาจากระบบเดิม
 • กู้คืน Disk Image ลงไปยังระบบใหม่
 • ปรับแต่งการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการ ให้ทำงานร่วมกับ Hardware และ Hypervisor

 

5 .เสริมกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวสำหรับ PC ด้วยเทคโนโลยีในการ Backup

เพื่อรองรับการใช้งาน PC ต่อไปได้ในระยะยาว ให้สามารถอัพเกรดไปใช้ Hardware ใหม่ๆ หรือระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญไป หรือเปลี่ยนไปใช้ Windows Tablet เพื่อสร้างความคล่องตัวในการทำงาน โดยมี 5 ขั้นตอนดังนี้

 • Backup ระบบ PC ที่ใช้งานอยู่เดิม
 • แปลง PC ที่ Backup ไว้เป็น Standby Virtual Machine เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ทำการ Backup
 • ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ และ Deploy PC ด้วย Gold Image ที่สร้างขึ้นใหม่
 • กู้คืนข้อมูลของ PC แต่ละเครื่องจากที่ Backup เอาไว้
 • กู้คืนระบบเป็น Virtual Machine ได้ในกรณีฉุกเฉิน

 

จะเห็นได้ว่าการทำ Backup นั้นไม่ได้ตอบโจทย์เพียงแค่ทำให้ผู้ดูแลสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น หรือรู้สึกปลอดภัยมั่นคงขึ้นเท่านั้น แต่ในยุคสมัยที่ข้อมูลคือ หัวใจหลักในการทำงานในทุกๆ ธุรกิจอย่างในปัจจุบันนี้ การ Backup ก็สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับองค์กร และเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงอีกด้วย

 

แนะนำ Acronis AnyData Engine ระบบสำรองข้อมูลที่ตอบรับทางเลือกที่หลากหลายสำหรับอนาคต

Acronis AnyData Engine เป็นหัวใจหลักของระบบ Backup ของ Acronis ที่ใช้เทคโนโลยี Disk-imaging ทำให้การสำรองข้อมูลจากระบบต่างๆ ได้หลากหลายและรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถทำการกู้คืนได้ด้วยเทคโนโลยี Acronis Universal Restore ทำให้สามารถกู้คืนไปยัง Hardware ใหม่ๆ, Virtual Machine หรือกู้คืนข้อมูลข้าม Hypervisor ได้ และนำไปประยุกต์ใช้กับการทำ System Migration ได้อย่างมั่นใจ

acronis_anydata_engine

สิ่งที่ทำให้ Acronis Backup เป็นตัวเลือกที่ดีในการทำ Disaster Recovery ที่ดีมีดังนี้

 1. สำรองข้อมูลทุกระบบได้อย่างครบถ้วน: ด้วยเทคโนโลยี Patented Disk Backup และ Patented VM Image Backup ทำให้องค์กรสามารถ Backup ข้อมูลได้บ่อยเท่าที่ต้องการ, Backup ข้อมูลได้ครบถ้วน และ Backup ข้อมูลได้อย่างง่ายดายภายใต้การคลิกเพียงครั้งเดียว
 2. Migrate ข้อมูลได้อย่างอิสระ: Acronis จะช่วยให้การย้ายข้อมูลข้าม Hardware, Virtual และระบบปฏิบัติการได้
 3. มีความยืดหยุ่น และน่าเชื่อถือสูง: สามารถ Migrate ระบบแบบ P2P, P2V, V2V และ V2P ได้
 4. กู้คืนข้อมูล Application ได้สมบูรณ์: ด้วยความสามารถในการกู้คืนแบบ Application-aware สำหรับ MS Exchange, MS SQL Server, MS SharePoint และ MS Active Directory
 5. ทำให้ธุรกิจทำงานได้อย่างต่อเนื่อง: จากการที่ Acronis สามารถกู้คืนข้อมูลและระบบงานต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

acronis_anydata_engine_diagram

สำหรับผู้ที่สนใจ Acronis Backup สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท  Avnet Technology Solutions (Thailand) Ltd. ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Acronis Backup รายหลักในประเทศไทย   ได้ที่เบอร์ 02-655-1200 หรืออีเมลล์ AvnetTH.marketing@avnet.info ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกรอกข้อมูลดังแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนวโน้มทางด้านสำรองข้อมูลไปยังระบบ Cloud จาก IDC ซึ่งมีมูลค่ากว่า 300USD หรือติดต่อให้ทีมงาน AVNET นำเสนอและทดสอบระบบได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …