Tag Archives: T-Shaped

[Guest Post] มนุษย์งานยุคดิจิทัล กับ 5 ทักษะ Soft Skill ที่ปั้นคนให้เป็น T-Shaped ในแบบ LINE ประเทศไทย

อะไรทำให้บริษัทหนึ่งเป็นที่สถานที่ที่คนอยากทำงานด้วย? ซึ่งนอกจากความมั่นคงของบริษัทแล้ว ในปัจจุบันโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาที่โลกต่างเผชิญกับ Double Disruption จากเทคโนโลยีและผลกระทบจากโรคระบาด ลักษณะธุรกิจและความสามารถด้านเทคโนโลยีของบริษัท เป็นอีกปัจจัยที่คนทำงานยุคนี้ยังมองหา จึงทำให้ LINE ประเทศไทย นั้นติดอันดับ 1 ใน 10  บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดในปีที่  ผ่านมา ทั้งยังมีเรื่องสวัสดิการและวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถสร้างไลฟ์สไตล์ Quality     Work Lifeให้แก่พนักงาน จนกลายเป็นแหล่งรวม New Blood คนทำงานเลือดใหม่ของวงการธุรกิจมากที่สุดแห่งหนึ่

Read More »