Tag Archives: suse security hardening

SUSE แจกฟรี คู่มือการทำ Security Hardening ที่ระดับระบบปฏิบัติการสำหรับ SAP HANA

สำหรับเหล่าองค์กรที่ใช้งาน SAP HANA นั้น ประเด็นทางด้าน IT Security ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อปกป้องข้อมูลความลับขององค์กรจากการโจมตีหลากหลายรูปแบบ ทาง SUSE ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Linux สำหรับใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะนั้นจึงได้ทำการออกเอกสารคู่มือการทำ Security Hardening ที่ระดับระบบปฏิบัติการมาให้ศึกษาเป็นแนวทาง โดยมีรายละเอียดพร้อมวิธีการดาวน์โหลดฟรีดังต่อไปนี้

Read More »