Tag Archives: Strategic Technology

Gartner ชี้ 10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์แห่งปี 2023 ประโยชน์ โอกาส และสิ่งที่ต้องทำในอีก 3 ปีข้างหน้า

ปี 2022 นี้ที่แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นดูจะบรรเทาลงไปแล้ว แต่ก็อาจถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่การทำธุรกิจดำเนินไปได้ค่อนข้างยากลำบากพอสมควร ด้วยความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีท่าทีจะสิ้นสุด จนส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตมากมาย ทั้งเรื่องค่าเงิน พลังงาน และสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวพันกันไปทั้งหมด  แต่ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไร “เทคโนโลยีคือกุญแจสำคัญ (Technology is key)” ในทุกยุคทุกสมัยอยู่เสมอ และล่าสุด Gartner บริษัทที่ปรึกษาวิจัยเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกได้ออกมาชี้เป้า 10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์แห่งปี 2023 ที่ทุกคนควรจะต้องจับตา และติดตามความก้าวหน้าของแต่ละเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มาร่วมทำความเข้าใจในแต่ละเทคโนโลยี พร้อมทั้งโอกาส และสิ่งที่ควรทำของภายใน 3 ปีข้างหน้าได้ในบทความนี้  

Read More »