Tag Archives: statcounter

สถิติชี้ Windows 10 พุ่งแซง Windows 7 กลายเป็นระบบปฏิบัติการยอดนิยมที่สุด

StatCounter บริษัทด้านการวิเคราะห์การตลาดออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุด ชี้จำนวนผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 พุ่งแซงผู้ใช้ Windows 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ Windows 10 กลายเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ยอดนิยมที่สุดในปัจจุบัน

Read More »

Windows 10 ครองส่วนแบ่งตลาดมากถึง 22% ภายในเวลาเพียง 1 ปี

Windows 10 ระบบปฏิบัติการล่าสุดของ Microsoft ครองส่วนแบ่งเกินกว่า 20% ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีหลังจากที่เปิดให้บริการในวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา อ้างอิงจากสถิติการใช้งานจาก Netmarmetshare และ StatCounter

Read More »