Tag Archives: Spamhaus

แนะนำ 8 บริการฟรีหรือต้นทุนต่ำด้าน Threat Intelligence

ภัยคุกคามไซเบอร์นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การมีข้อมูล Threat Intelligence ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมรับมือกับภัยคุกคามเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ Dark Reading และ Roselle Safran ประธานบริษัท Rosint Labs จึงได้ร่วมกันจัดทำลิสต์ Threat Intelligence ที่น่าสนใจซึ่งให้บริการฟรีหรือต้นทุนต่ำรวม 8 รายการ สำหรับให้องค์กรทั่วไปพิจารณานำไปใช้ ดังนี้

Read More »

ผู้โจมตีนิยมใช้เซิร์ฟเวอร์ควบคุม Botnet บน AWS และ Google Cloud มากขึ้น

Spamhaus ผู้ให้บริการโซลูชันป้องกันภัยคุกคามสำหรับอีเมลได้จัดทำรายงานสรุปผลของปี 2017 ที่ผ่านมาพบว่า ตัวควบคุมของ Botnet มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 32% นอกจากนี้ผู้ร้ายยังนิยมใช้ Cloud เป็นฐานเซิร์ฟเวอร์ควบคุม Botnet กันมากขึ้น

Read More »