Tag Archives: smart toilet

ปักกิ่งติดตั้งระบบสแกนใบหน้าในห้องน้ำ แก้ปัญหาการใช้กระดาษชำระเกินกำหนด

เมืองปักกิ่งได้นำเทคโนโลยีการสแกนใบหน้ามาใช้งานในจุดต่างๆ ของเมืองเพื่อแก้ปัญหามลภาวะ รวมถึงติดตั้งระบบสแกนใบหน้าก่อนเข้าห้องน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนใช้กระดาษชำระจำนวนมากเกินไปด้วย

Read More »