Breaking News

สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา เริ่มทดสอบการใช้งาน City Wi-Fi Roaming ผ่านซิมการ์ดร่วมกัน

รัฐบาลสิงคโปร์อนุญาตให้ผู้เดินทางสัญชาติอเมริกัน ที่เดินทางเข้าประเทศสามารถใช้งาน Wi-Fi Wireless@SG ได้ฟรี ผ่านฟีเจอร์ SIM-login ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนผ่านซิมการ์ด โดยเริ่มต้นทดสอบเป็นเวลาหนึ่งเดือน

Read More »