Tag Archives: security tips

5 ข้อเพื่อลดอุปสรรคการทำงานระหว่าง IT และ OT

ผู้ทำงานด้านความมั่งคงปลอดภัยมักจะประสบปัญหาในการประสานงานฝ่ายอื่นๆ ในองค์กรเสมอ เช่นกันในกลุ่มอุตสาหกรรมทีมหน้างานเครื่องจักร (OT) ที่ไม่มีความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยมากนักแต่ต้องดูแลธุรกิจหลักขององค์กรให้ทำงานได้  ด้วยเหตุนี้เราจึงสรุปข้อแนะนำ 5 ข้อในการเอาชนะอุปสรรคระหว่าง IT  และ OT  ในการทำงานประสานกันเพื่อให้องค์กรได้รับความมั่นคงปลอดภัย

Read More »

โหลดฟรี SysAdmin Magazine: Tools & Tips for Security Admins

Netwrix ผู้ให้บริการโซลูชันด้าน IT Auditing ชื่อดัง เปิดให้ดาวน์โหลดนิตยสาร SysAdmin Magazine ประจำเดือนตุลาคมฟรี โดยนิตยสารเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Tools และ Tips ที่น่าสนใจสำหรับผู้ดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย

Read More »