Tag Archives: Scale Down in Russia

Microsoft ปรับลดขนาดการดำเนินงานในรัสเซีย กระทบพนักงานกว่า 400 คน

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Microsoft ตัดสินใจประกาศที่จะหยุดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปยังรัสเซีย เพื่อเป็นการคว่ำบาตรและประณามต่อการรุกรานยูเครน ถึง ณ ตอนนี้สถานการณ์การโจมตียังมองไม่ออกว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด หรือจะมีโอกาสยกเลิกการคว่ำบาตรได้หรือไม่ แต่ยิ่งนานออกไปจะส่งกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเศรษฐกิจและผลเสียต่อธุรกิจระดับองค์กรมากยิ่งขึ้น Microsoft จึงได้ตัดสินใจที่จะปรับลดขนาดการดำเนินงานในรัสเซียลง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

Read More »