Tag Archives: Sapphire Rapids

AWS เปิดตัว High Performance EC2 Instance ใหม่ ใช้ชิป 4th Gen Intel Xeon

AWS เปิดตัว Amazon EC2 R7iz Instance ระดับ High Performance ใหม่ ใช้ชิป 4th Gen Intel Xeon Sapphire Rapids

Read More »

Intel ชี้เมื่อชิปทุกแบบจะกลายเป็นชิปประมวลผล Neural Network

เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Intel ที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่ ซึ่งหน่วยงานใหม่นั่นก็คือ ‘Accelerated Computing Unit’ ซึ่ง Raja M. Koduri, ผู้อำนวยการอวุโสคนใหม่ชี้ว่าชิปทุกตัวไม่ว่าจะเป็น CPU, GPU และ IPU ต่างมีความสามารถด้าน Matrix Accelerator

Read More »

Samsung เผยการพัฒนา DDR5 Memory ขนาด 512GB

Samsung ได้ประกาศว่าตนมีการพัฒนา Memory รุ่นแรกในมาตรฐาน DDR5 ที่ออกมาเมื่อปีก่อนแล้ว

Read More »