Tag Archives: sap business one cloud

[Guest Post] แคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี! เริ่มต้นเพียง 3,600 บาทต่อเดือน กับ ระบบ ERP – SAP Business One Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล โดยเน็กซัสฯ ที่เดียวเท่านั้น

เน็กซัสฯ ปล่อยแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี! เพื่อผลักดันธุรกิจ SME ไทย ให้สามารถเตรียมพร้อมกระโดดสู่การแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2020 ด้วยการปล่อย 3 เเพคเกจ SAP Business One Cloud ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ (ERP) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไรและศักยภาพในการแข่งขัน สำหรับกลุ่มธุรกิจหลักของไทยได้แก่ ธุรกิจบริการ ค้าปลีก ค้าส่ง และโรงงานผลิต โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 3,600 บาทต่อเดือน

Read More »