Tag Archives: sangchai group

แสงชัยกรุ๊ป ปรับกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัล เลือกSAP S/4HANA จัดการธุรกิจ ตอบโจทย์การบริหารด้วยข้อมูล Real-Time

การวางระบบ ERP ให้กับธุรกิจองค์กรนั้นก็ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญอันหนึ่งเพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนเติบโตไปได้อย่างมั่นคง แสงชัยกรุ๊ปเองก็เป็นหนึ่งในธุรกิจองค์กรไทยที่มีวิสัยทัศน์นี้ และตัดสินใจลงทุนในระบบ ERP ใหม่ เพื่อผนวกข้อมูลธุรกิจของบริษัทในเครือเข้าด้วยกัน เตรียมก้าวสู่การบริหารธุรกิจด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันกับบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในบทความนี้เราจะสรุปมุมมองและแนวคิดจากคุณสิทธิพัฒน์ อัศวนิเวศน์ ผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ และ การตลาด กลุ่มบริษัทแสงชัย ที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์กับทีมงาน TechTalkThai ในการวางระบบ ERP ของธุรกิจในเครือด้วย SAP เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาทางธุรกิจหลากหลาย รวมถึงเล่าแนวโน้มธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจองค์กรอื่นๆ ในไทย

Read More »