Tag Archives: SA Solutions for Asia

[Guest Post] โซลูชันคลาวด์โดย Alibaba Cloud

ในเร็ว ๆ นี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น โรคระบาด สงคราม และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในโลกดิจิทัล Digitalisation (การปรับตัวสู่ดิจิทัล) คือศัพท์ใหม่ในองค์กร ซึ่งกล่าวถึงธุรกิจที่ทำการรักษาความคล่องตัวและความหลากหลายโดยการย้ายการดำเนินงานไปยังโลกไซเบอร์ โลกดิจิทัลเป็นเรื่องที่ใหม่ แต่ก็เป็นกำแพงที่จำเป็นต้องข้ามไป งั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนประกอบสำคัญในการย้ายการดำเนินงานของคุณมายังคลาวด์เลยดีกว่า นั่นคือการหาพันธมิตรคลาวด์ที่เหมาะสม

Read More »

[Guest Post] ตลาดการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยขยายตัวเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การที่ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องนั้น มีส่วนผลักดันให้สังคมไร้เงินสดได้ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ โดย 71% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์

Read More »