Tag Archives: reCAPTCHA v3

Google เปิดตัว reCAPTCHA v3 ปกป้อง Website จาก Bot ได้ด้วยวิธีการใหม่ๆ

Google ได้ออกมาประกาศเปิดตัว reCAPTCHA v3 พร้อมนำเสนอแนวทางการปกป้อง Website จาก Bot ด้วยวิธีการใหม่ๆ ดังนี้

Read More »

Google ออก reCAPTCHA v3 สามารถตรวจจับทราฟฟิคร้ายได้เอง

Google ได้ออก reCAPTCHA v3 ซึ่งมีฟีเจอร์ที่สามารถตรวจจับทราฟฟิคไม่ปกติได้เองด้วยระบบ Risk Score ตามพฤติกรรมและต้นทางที่ของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บนำไปตั้งค่าการตอบสนองที่เหมาะสม

Read More »