Tag Archives: real-world test

ผลทดสอบ Real-world Protection ประจำปี 2015 โดย AV-Comparatives

AV-Comparatives เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส และโซลูชันความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ออกรายงานผลการทดสอบความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามแบบ Real-world ประจำปี 2015 โดยทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยกว่า 20 เจ้า สามารถดูสรุปผลการทดสอบได้ ดังนี้

Read More »