Lavasoft

ผลทดสอบ Malware Removal Test โดย AV-Comparatives

AV-Comparatives เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส และโซลูชันความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ออกรายงานผลการทดสอบการคลีนมัลแวร์ (Malware Removal Test) ประจำปี 2015 โดยทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย 16 เจ้า สามารถดูสรุปผลการทดสอบได้ ดังนี้

Read More »

ผลการทดสอบ Anti-Phishing ประจำปี 2015 โดย AV-Comparatives

AV-Comparatives องค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส และโซลูชันความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ออกรายงานผลการทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันการโจมตีแบบ Phishing ประจำปี 2015 โดยทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 10 เจ้า สามารถดูสรุปผลการทดสอบได้ ดังนี้

Read More »

ผลทดสอบ Real-world Protection ประจำปี 2015 โดย AV-Comparatives

AV-Comparatives เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส และโซลูชันความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ออกรายงานผลการทดสอบความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามแบบ Real-world ประจำปี 2015 โดยทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยกว่า 20 เจ้า สามารถดูสรุปผลการทดสอบได้ ดังนี้

Read More »

ผลการทดสอบ Performance Test ของซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยโดย AV-Comparatives

AV-Comparatives องค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส และโซลูชันความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ออกรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยประจำปี 2015 โดยทดสอบผลิตภัณฑ์กว่า 20 เจ้า สามารถดูสรุปผลการทดสอบได้ ดังนี้ ** ผลการทดสอบ Performance Test นี้เป็นการทดสอบผลกระทบของผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง ไม่ได้ทดสอบความสามารถในการตรวจจับและป้องกันมัลแวร์แต่อย่างใด **

Read More »

Real-World Antivirus Protection Test โดย AV-Comparatives

AV-Comparatives เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส และโซลูชันความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งผลการทดสอบต่างๆสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดรายงานได้ฟรีที่เว็บไซต์ http://www.av-comparatives.org/ สำหรับบทความฉบับนี้ ทีมงาน TechTalkThai ขอนำเสนอผลการทดสอบการป้องกันไวรัสแบบ Real-world ประจำเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2014 ดังนี้

Read More »