ThreatTrack Vipre

รวมรายชื่อผลิตภัณฑ์รักษาปลอดภัยที่ใช้งานร่วมกับ Windows 10 ได้

หลังจากที่ Microsoft เปิดให้อัพเกรดระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10 ได้ฟรีเมื่อวานนี้ (29 ก.ค.) หลายท่านคงได้ทำการอัพเกรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ก็คือ การติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย หรือโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนั่นเอง ซึ่งทาง AV-Comparatives ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยเพื่อดูว่าสามารถใช้งานบน Windows 10 ได้เหมือน Windows 7 และ 8.1 หรือไม่ ซึ่งทีมงาน TechTalkThai ได้นำผลการทดสอบมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ทราบ ดังนี้

Read More »

ผลการทดสอบ Performance Test ของซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยโดย AV-Comparatives

AV-Comparatives องค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส และโซลูชันความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ออกรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยประจำปี 2015 โดยทดสอบผลิตภัณฑ์กว่า 20 เจ้า สามารถดูสรุปผลการทดสอบได้ ดังนี้ ** ผลการทดสอบ Performance Test นี้เป็นการทดสอบผลกระทบของผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง ไม่ได้ทดสอบความสามารถในการตรวจจับและป้องกันมัลแวร์แต่อย่างใด **

Read More »