Tag Archives: RAN automation

Qualcomm เข้าซื้อกิจการ Cellwize เสริมขุมกำลัง RAN automation

Qualcomm ผู้ผลิตชิปในสหรัฐฯ ประกาศการซื้อกิจการ Cellwize เสริมความแข็งแกร่งให้กับโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน 5G เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรม และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจคลาวด์  

Read More »