Tag Archives: open 19

LinkedIn เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี Open Source สำหรับ Data Center Networking เต็มตัว

เมื่อการสร้างอุปกรณ์เครือข่ายใช้งานเองจาก Open Source สามารถลดค่าใช้จ่ายใน Data Center ได้ถึง 10 เท่า

Read More »