Tag Archives: o365 email phishing

เตือนแคมเปญ Phishing บริการ Office 365 หลอกมีอีเมลที่ไม่ถูกส่ง

ผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบความพยายามรอบใหม่ของคนร้ายที่หลอกเหยื่อด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนคล้ายกับว่ามาจาก Office 365 แจ้งว่ามีอีเมลไม่ถูกส่งออกเพื่อจงใจขโมย Credentials ของผู้ใช้งาน

Read More »

คนร้ายใช้เทคนิค ‘ZeroFont’ บายพาสการป้องกันของ O365

Avanan ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยบน Cloud ซึ่งเป็นหนึ่งกลไกการป้องกันอีเมลหลอกลวงหรืออีเมลอันตรายโดยใช้ Natural Langauge Process (NLP) ของ o365 เช่น นักวิจัยจะหาอีเมลที่อ้างถึง Apple หรือ Microsoft ที่มาจากโดเมนปลอมหรืออีเมลที่มีเนื้อหาอ้างถึงบัญชีผู้ใช้ การรีเซ็ทรหัสผ่าน หรือเรื่องการร้องขอเงิน ซึ่งล่าสุดนักวิจัยได้ไปพบว่าผู้ร้ายมีการใช้เทคนิค ZeroFont ที่สามารถบายพาสการป้องกันนี้ได้

Read More »