Tag Archives: netka netkaview network manager

Netka ชูประเด็นเพิ่มศักยภาพงานด้าน IT ภายในองค์กรให้แข่งขันได้ในยุค Digital Transformation

ในงานสัมมนา Thai IT Infrastructure Day 2018 by TechTalkThai ทาง Netka ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ IT Infrastructure Management และ IT Service Management สัญชาติไทยที่ก้าวไกลเติบโตไปในระดับโลก ได้ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาพร้อมอัปเดตเทคโนโลยีสำหรับการดูแลรักษาระบบ IT สัญชาติไทยที่ดังไกลไปถึงทั่วโลก ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำเนื้อหามาสรุปให้ผู้อ่านทุกท่านได้อ่านกันดังนี้

Read More »

Netka System กับบทบาทของเทคโนโลยี IT Infrastructure Management ที่ไม่อาจขาดได้ในการทำ Digital Transformation

หลายๆ คนคงคุ้นชื่อของ Netka System กันดีอยู่แล้วในฐานะของหนึ่งในบริษัทไทยที่พัฒนาเทคโนโลยี Unified IT Management Solutions จนโด่งดังและมีการใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศกันอย่างกว้างขวาง แต่ในวันนี้เมื่อทิศทางของธุรกิจต่างๆ ได้หันไปสู่การทำ Digital Transformation กันอย่างเต็มตัวแล้ว ทาง Netka เองก็ได้ออกมาตอกย้ำถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ไอที ที่จะยิ่่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในฐานะของเทคโนโลยีที่จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าระบบ IT และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นจะยังคงทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้บริการผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

Read More »