Breaking News

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสำหรับวิเคราะห์ Log

การเก็บ Log เป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่องค์กรควรจะมีอย่างน้อยก็เรื่อง พรบ. คอมพิวเตอร์ที่ได้กำหนดว่าผู้ให้บริการต้องเก็บ Log ไว้ตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ก็เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตรวจสอบได้ว่ามีใครทำอะไรกับเครือข่ายของเราบ้าง รวมถึงสามารถนำไปประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ด้วย โดยในวันนี้ทาง Opensource.com ได้นำเสนอถึงเครื่องมือวิเคราะห์ Log แบบโอเพ่นซอร์สซึ่งเราเห็นว่าน่าสนใจจึงขอสรุปมาให้ติดตามกันครับ

Read More »

10 เครื่องมือบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้งานได้ฟรี

เว็บไซต์ Network Computing ได้รวมรวม 10 เครื่องมือฟรีสำหรับการบริหารจัดการระบบเครือข่ายเอาไว้ ทางทีมงาน TechTalkThai เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆ คน และมีหลายๆ เครื่องมือที่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน จึงขอนำมาสรุปรวบรวมเอาไว้ดังนี้นะครับ

Read More »