Tag Archives: modernize application

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม แต่ให้ความยืดหยุ่นแก่ธุรกิจได้มากขึ้น

Read More »

สรุปงานสัมมนา Cloud HM x VMware “It’s a Cloud Native Day”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา Cloud HM ผู้ให้บริการคลาวด์ได้จับมือกับ VMware จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ขึ้นภายใต้หัวข้อ “IT’S A CLOUD NATIVE DAY” เพื่อชี้ให้ธุรกิจเห็นถึงแนวคิดของ Cloud Native และวิธีการพลิกโฉมแอปพลิเคชันระดับองค์กรให้ทันสมัย โดยในครั้งนี้ VMware ได้นำบริการที่ชื่อว่า VMware Tanzu มาเปิดให้เห็นถึงแนวคิดเบื้องหลังว่าจะสามารถช่วยยกระดับแอปพลิเคชันแบบเก่าสู่ Cloud Native ได้อย่างไร และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น อนึ่งแม้ VMware Tanzu จะสามารถแก้ปัญหาความซับซ้อนยุ่งยากได้เป็นอย่างดี แต่การผนึกกำลังกับ Cloud HM จะช่วยนำเสนอให้เกิดโมเดลการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ท่านจะได้รับทราบสาระประโยชน์เหล่านั้น ทีมงาน TechTalkThai ได้รวบรวมประเด็นสำคัญของงานครั้งนี้มาให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามกันอีกครั้งครับ

Read More »