Tag Archives: Mixpanel

Facebook กลายมาเป็นผู้เล่นหลักในตลาด Browser บนมือถือของสหรัฐฯ

มีผลสำรวจของ Mixpanel ผู้ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานว่า Facebook กำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดของ Browser ฝั่งมือถือ สาเหตุเพราะว่าผู้บริโภคในอเมริกานิยมใช้แอปพลิเคชัน Social Media รายใหญ่นี้เข้าถึงเนื้อหาออนไลน์มากขึ้น เช่น ข่าว สิ่งบันเทิง หนัง และอื่นๆ

Read More »