Tag Archives: microsoft patch tuesday

Microsoft ออกแพตช์สำหรับเดือนมีนาคม แนะผู้ใช้เร่งติดตามอัปเดต

สำหรับชุดแพตช์จาก Microsoft ในเดือนนี้มีการแก้ไขช่องโหว่กว่า 89 รายการ ซึ่ง 14 รายการถูกจัดอยู่ในระดับร้ายแรงและ Zero-day อีก 1 รายการ

Read More »

Microsoft ออกแพตช์อุดช่องโหว่ 83 รายการในเดือนมกราคม 2021

สำหรับเดือนแรกของปีนี้ทาง Microsoft ได้ออกแพตช์อุดช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยจำนวน 83 รายการ หนึ่งในนั้นมีช่องโหว่ Zero-day ซึ่งเกิดขึ้นกับ Microsoft Defender 

Read More »

Microsoft Patch Tuesday ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 อุดช่องโหว่รวม 112 รายการ

Microsoft ประกาศออกแพตช์ด้านความมั่นคงปลอดภัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 ล่าสุดบนระบบปฏิบัติการ Windows อุดช่องโหว่รวมทั้งสิ้น 112 รายการ โดย 17 รายการเป็นช่องโหว่ความรุนแรงระดับ Critical ประกอบด้วย Privilege Escalation, Memory Corruption และ Remote Code Execution

Read More »

Microsoft แพตช์ช่องโหว่ประจำเดือนตุลาคม 87 รายการ แนะผู้ดูแลควรอัปเดต

สัปดาห์ที่สองของทุกเดือนจะมีการแพตช์อุดช่องโหว่จาก Microsoft ซึ่งในครั้งนี้มีการแก้ไขช่องโหว่กว่า 87 รายการและ 12 รายการมีระดับร้ายแรง โดยมีช่องโหว่ที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับส่วนของ TCP/IP และ Outlook ด้วย

Read More »

แพตช์ประจำเดือนกันยายนจาก Microsoft อุดช่องโหว่ 129 รายการ

Microsoft ได้ประกาศออกแพตช์อุดช่องโหว่กว่า 129 รายการในหลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยมีช่องโหว่ร้ายแรงถึง 23 รายการ จึงแนะนำให้ผู้ดูแลเตรียมการอัปเดตครับ

Read More »

Microsoft แพตช์อุดช่องโหว่เดือนสิงหาคม มี Zero-day 2 รายการถูกใช้แล้ว แนะเร่งอัปเดต

สำหรับแพตช์ประจำเดือนสิงหาคมในส่วนผลิตภัณฑ์จาก Microsoft นั้น มีจำนวน 120 รายการ โดยกว่า 17 รายการเป็นช่องโหว่ร้ายแรง ซึ่ง 2 รายการนั้นพบการใช้โจมตีจริงแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงเตือนให้ผู้ใช้งานกรุณาอัปเดตครับ

Read More »

Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนกรกฏาคม 123 รายการ มีช่องโหว่ร้ายแรงเพียบ! แนะเร่งอัปเดต

Microsoft ได้ประกาศออกแพตช์ใน Windows กว่า 123 รายการซึ่งถือเป็นแพตช์ครั้งใหญ่ ทั้งนี้ยังประกอบด้วยช่องโหว่ร้ายแรงถึง 18 รายการ ซึ่งหนึ่งในนั้น Check Point เตือนว่าร้ายแรงสูงสุดสามารถใช้แพร่กระจายการโจมตีและลัดผ่านการป้องกันได้ และคาดว่าอาจมีการโจมตีเกิดขึ้นในอนาคต แนะนำให้อัปเดตทันที

Read More »

Microsoft ออกแพตช์อุดช่องโหว่ 129 รายการ

ในเดือนมิถุนายนนี้ทาง Microsoft ได้ออกแพตช์อุตช่องโหว่ให้ผู้ใช้งาน Windows ถึง 129 รายการ

Read More »

Microsoft ออกแพตช์ช่องโหว่เดือนพฤษภาคม 111 รายการ

สำหรับแพตช์ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ Microsoft ได้ประกาศแพตช์ช่องโหว่ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถึง 111 รายการ

Read More »

Microsoft แพตช์เดือนเมษายนอุดช่องโหว่ 110 รายการ และ 3 ช่องโหว่ Zero-day

Microsoft ได้ประกาศแพตช์ประจำเดือนเมษายน โดยมีการแก้ไขช่องโหว่กว่า 113 รายการ โดยไฮไลต์คือช่องโหว่ Zero-day 3 รายการซึ่ง 2 รายการพบการใช้โจมตีแล้ว

Read More »

Microsoft ออกแพตช์อุดช่องโหว่เดือนมีนาคม 115 รายการ

Microsoft ได้ประกาศออกแพตช์ประจำวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนนี้มาด้วยการอุดช่องโหว่ถึง 115 รายการ โดยมีช่องโหว่ร้ายแรง 24 รายการ จึงแนะนำให้ผู้ดูแลเร่งอัปเดตครับ

Read More »

Microsoft ออกแพตช์อุดช่องโหว่กว่า 99 รายการประจำเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับแพตช์รายเดือนของกุมภาพันธ์นี้ Microsoft ได้ออกชุดแพตช์อุดช่องโหว่ 99 รายการซึ่งกว่า 11 รายการนับเป็นช่องโหว่ร้ายแรง นอกจากนี้ยังได้แพตช์ช่องโหว่ Zero-day ของ IE ที่มีแฮ็กเกอร์เริ่มใช้โจมตีแล้วด้วย

Read More »

Microsoft ออกแพตช์อุดช่องโหว่เดือนมกราคมกว่า 49 รายการ แนะผู้ใช้ควรอัปเดต

สำหรับแพตช์ประจำเดือนแรกของปี 2020 ปีการอุดช่องโหว่กว่า 49 รายการ ซึ่งประกอบด้วยช่องโหว่ร้ายแรงถึง 7 รายการ รวมถึงช่องโหว่อื่นๆ ที่น่าสนใจ จึงแนะนำให้ผู้ดูแลเร่งอัปเดตกันครับ รวมถึงยังมีแพตช์ชุดสุดท้ายของ Windows 7 และ Server 2008/R2 ด้วย

Read More »

Microsoft แพตช์อุดช่องโหว่เดือนธันวาคม

สำหรับแพตช์เดือนสุดท้ายของปีจาก Microsoft ประกอบด้วยการแก้ไขช่องโหว่จำนวนกว่า 36 รายการ โดย 7 รายการเป็นช่องโหว่ร้ายแรงและอีก 28 รายการมีความรุนแรงระดับปานกลาง

Read More »

Microsoft ออกแพตช์เดือนพฤศจิกายนแก้ไขช่องโหว่ 74 รายการ

แพตช์ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือนครั้งนี้ Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่กว่า 74 รายการ ซึ่ง 13 รายการมีระดับรุนแรงสูง ที่น่าสนใจคือช่องโหว่ Zero-day บน IE ที่มีรายงานพบการใช้โจมตีแล้ว จึงแนะนำให้ผู้ใช้เร่งอัปเดต

Read More »

Microsoft แพตช์อุดช่องโหว่ 59 รายการเดือนตุลาคม 2019

แพตช์ประจำเดือนตุลาคมของ Microsoft ครั้งนี้มีจำนวน 59 รายการ ซึ่งมี 8 รายการเป็นช่องโหว่ระดับร้ายแรง จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานเร่งอัปเดต

Read More »

Microsoft แพตช์เดือนกันยายนอุดช่องโหว่ Zero-day และอื่นๆ เกือบ 80 รายการ

สำหรับแพตช์ของ Microsoft ในเดือนกันยายนนี้มีการแก้ไขช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยถึง 80 รายการ โดยเป็นช่องโหว่ร้ายแรงกว่า 17 รายการ ซึ่งมี Zero-day 2 รายการในนั้นด้วย จึงแนะนำให้ผู้ใช้เร่งอัปเดต

Read More »

Microsoft แพตช์เดือนสิงหาคม อุดช่องโหว่สำคัญคล้าย BlueKeep แนะผู้ดูแลเร่งอัปเดตด่วน!

Microsoft ได้ประกาศปล่อยแพตช์ประจำเดือนสิงหาคมซึ่งมีการแก้ไขช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยกว่า 93 รายการ ซึ่งไฮไลต์คือมีช่องโหว่ 2 รายการที่นำไปสู่การ Remote Code Execution ได้โดยไม่ต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ที่ Microsoft เองเตือนว่าอาจประยุกต์ใช้เพื่อแพร่กระจายมัลแวร์ได้อัตโนมัติ

Read More »

Microsoft ออกแพตช์เดือนกรกฎาคม 2019 อุดช่องโหว่ Zero-day และช่องโหว่ร้ายแรง แนะผู้ใช้เร่งอัปเดต

แพตช์ประจำเดือนกรกฎาคมจาก Microsoft ในครั้งนี้ได้มีการแก้ไขช่องโหว่ทั้งหมดกว่า 77 รายการ โดยแบ่งเป็นช่องโหว่ระดับร้ายแรงถึง 15 รายการซึ่ง 2 รายการนั้นเป็น Zero-day และถูกใช้งานจริงแล้ว

Read More »

Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนมิถุนายนอุดช่องโหว่ร้ายแรงกว่า 22 รายการ แนะรีบอัปเดต

Microsoft ได้ออกแพตช์รายเดือนนี้ซึ่งแก้ไขช่องโหว่กว่า 88 รายการที่ครอบคลุมไปถึง 22 รายการของช่องโหว่ร้ายแรง รวมถึงช่องโหว่ Zero-day ที่ถูกเผยแพร่โดยนักวิจัยนามแฝงว่า SandboxEscaper 4 รายการ

Read More »