Tag Archives: microsoft cloud pc

Microsoft เปิดให้บริการ Windows 365 ราคาเริ่มต้นที่ 24 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน

Microsoft ได้เผยถึงความพร้อมให้บริการ Windows 365 หรือ Desktop as a Service ผ่านการประกาศสเป็คและราคาออกมาแล้ว โดย 1 เครื่องเริ่มต้นที่ 24 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน

Read More »

Microsoft เปิดตัว Windows 365 ให้ประสบการณ์ Hybrid Work เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

Microsoft ได้เปิดตัวบริการใหม่หรือ Windows 365 ซึ่งก็คือเครื่อง Windows Desktop ที่พร้อมใช้งานบนคลาวด์ เพียงแต่ว่ามี Requirement และการใช้งานที่องค์กรสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Read More »