Tag Archives: matrox imaging

Zebra Technologies ปิดดีลการเข้าควบกิจการ Matrox Imaging

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ จะช่วยให้ Zebra สามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านแมชชีนวิชันจาก Matrox เพื่อขยายหน่วยธุรกิจแมชชีนวิชั่นใหม่

Read More »

Zebra Technologies เตรียมเข้าซื้อกิจการ Matrox Imaging

Zebra Technologies ผู้นำด้านโซลูชัน Automatic Identification and Data Capture (AIDC) ประกาศแผนการเตรียมเข้าซื้อกิจการ Matrox Imaging ผู้พัฒนาระบบตัวจับเฟรม กล้องอัจฉริยะ และซอฟต์แวร์ประมวลผลวิเคราะห์ภาพ ซึ่งเบื้องต้นได้มีการทำสัญญาในขั้นตอนการซื้อขายหุ้นกันเรียบร้อยแล้ว

Read More »