Tag Archives: manage

ผู้ให้บริการเครือข่ายหันมานำเสนอ Managed SD-WAN รูปแบบใหม่

แอปพลิเคชันองค์กรกำลังเริ่มที่จะโยกย้ายไปสู่ระบบคลาวด์มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ สำหรับบริการแบบมีการจัดการขั้นสูง ผู้ให้บริการที่กระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ต้องการบริการ WAN ที่มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นมากกว่า กำลังหันไปนำเสนอบริการ Managed SD-WAN รูปแบบใหม่ SD-WAN ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ให้บริการในการรับมือกับสภาพการเชื่อมต่อขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป บริการ Managed SD-WAN นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ สำหรับผู้ให้บริการที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกในตลาดบริการ Managed WAN ที่มีมูลค่าถึง 8 หมื่นล้านเหรียญ

Read More »