Tag Archives: malware ai

นักวิจัย IBM ทดลองสร้าง Malware แบบใหม่ ซ่อนตัวแนบเนียน ใช้ AI ระบุตัวเป้าหมายก่อนลงมือโจมตี

นักวิจัยในทีมงาน IBM Research ได้ออกมาเผยถึงผลการทดลองพัฒนา Malware แนวคิดใหม่ที่นำ AI ไปใช้ระบุตัวตนของเหยื่อก่อนทำการโจมตี และตั้งชื่อให้กับ Malware กลุ่มนี้ว่า DeepLocker

Read More »