Tag Archives: live video

สรุป 5 เทรนด์เทคโนโลยีสำหรับ SMB ในปี 2018

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันระบบเครือข่ายและ Data Center ชั้นนำของโลก ออกรายงานคาดการณ์แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีของธุรกิจ SMB ในปี 2018 ซึ่งหลายบริษัทต่างเริ่มนำ IT เข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่ามากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ 5 ข้อ ดังนี้

Read More »