Tag Archives: Leveraging Automation to Transform Your Business Process

[Guest Post] INETMS ร่วมกับ UiPath ขอเรียนเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Leveraging Automation to Transform Your Business Process สำหรับ 8 สายงาน ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เพราะ “พนักงาน” คือกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร สู่การทำงานแบบอัตโนมัติให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยี Automation ด้วยโซลูชัน RPA สร้างซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานทุกๆ แผนก พร้อมพัฒนากระบวนการทำงานภายในธุรกิจให้ดีขึ้น

Read More »