Tag Archives: ktc

KTC และ Tangerine ร่วมกันเล่าถึงการใช้งาน VMware สำหรับธุรกิจการเงิน ภายในงาน vForum 2018

Krungthai Card หรือ KTC ในฐานะของหนึ่งในธุรกิจองค์กรที่มีการใช้งาน VMware ภายในระบบ IT Infrastructure ได้ร่วมกับ Tangerine ออกมาเล่าถึงการใช้งานโซลูชันต่างๆ ของ VMware ในธุรกิจการเงิน และวิสัยทัศน์ที่มองถึงในอนาคตทางด้านเทคโนโลยี ภายในงาน VMware vForum 2018 Online

Read More »