Tag Archives: kaspersky lab byod

[PR] แนะพิจารณาความปลอดภัยโครงสร้างไอทีขององค์กร ลดช่องโหว่เป้าหมายโจรไซเบอร์

ผู้ใช้งานในองค์กรส่วนมากคิดว่า “ความเรียบง่าย ความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ควรเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ” จากข้อมูลผลการสำรวจเรื่อง Business Attitudes Toward Cybersecurity ของแคสเปอร์สกี้ แลป พบว่า ในประเด็นความปลอดภัยของข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจำนวนหนึ่งในสี่ ( 24% ) กังวลเรื่องความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานไอทีและเห็นว่าเป็นภัยต่อระบบความปลอดภัย

Read More »

[PR] แคสเปอร์สกี้ แลป ออกโรงเตือน ธุรกิจขนาดเล็กมองข้ามภัยคุกคามไซเบอร์จาก BYOD

จากผลการศึกษาวิจัยของแคสเปอร์สกี้ แลป เรื่อง “Business Attitudes Toward Cybersecurity 2014” พบว่า เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหลายคนเชื่อว่าการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน หรือ BYOD ไม่เป็นภัยคุกคามต่อบริษัท และไม่ใส่ใจลงทุนเรื่องของความปลอดภัยของโมบายดีไวซ์ ในขณะที่พนักงานก็คิดว่าระบบความปลอดภัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจ

Read More »