Tag Archives: it asset management

[Guest Post] AssetView ระบบจัดการ IT Asset เพื่อรองรับกฎหมาย PDPA

Asset View คือโปรแกรม IT Asset Management” หรือ ซอฟต์แวร์การจัดการความปลอดภัย IT ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการสินทรัพย์ด้าน IT, ควบคุมอุปกรณ์พกพา, แอนตี้ไวรัส , บันทึกการทำงานของเครื่อง เป็นต้น การจัดการแบบบูรณาการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ภายในองค์กร โดยไม่ลดประสิทธิภาพทางธุรกิจ รวมทั้งยังอยู่ภายใต้หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ( Personal Data Protection Act ) อีกด้วย ให้คุณได้สบายใจว่าข้อมูลของบริษัทคุณปลอดภัยอย่างแน่นอน

Read More »

Webinar Replay: แนวทางการทำ Asset Management และ Endpoint Compliance สำหรับองค์กรด้วย ForeScout โดย Throughwave Thailand

สำหรับผู้ที่พลาดไม่ได้เข้าชม TechTalk Webinar: แนวทางการทำ Asset Management และ Endpoint Compliance สำหรับองค์กรด้วย ForeScout โดย Throughwave Thailand สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่เลยครับ

Read More »

TechTalk Webinar: การทำ IT Asset Management และ Endpoint Compliance สำหรับองค์กรด้วย ForeScout โดย Throughwave Thailand

Throughwave Thailand ขอเรียนเชิญเหล่า IT Manager, Network Engineer, Security Engineer และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอุปกรณ์ IT ภายในองค์กรทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการทำ Asset Management และ Endpoint Compliance สำหรับองค์กรด้วย ForeScout โดย Throughwave Thailand” เพื่อเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามการใช้งานอุปกรณ์ IT ทั้งหมดภายในเครือข่ายแบบ Real-time เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการทำ Audit ตาม Compliance ที่ต้องการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »