Tag Archives: iso 31000

ACInfotec เปิดหลักสูตร PECB Certified ISO31000 Risk Manager เรียน 1-3 มีนาคม 2017

เมื่อธุรกิจต้องปรับตัวอยู่เสมอ คุณรับมืออย่างไรกับความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ ? ACTC ขอเสนอหลักสูตร “PECB Certified ISO31000:2009 Risk Manager” ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2017

Read More »

Standard และ Framework ที่น่าสนใจในยุค Thailand 4.0 โดย ACinfotec

เมื่อวานนี้ทีมงาน TechTalkThai ได้ไปร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานและกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยและทั่วโลกในงาน C-Sec 2016 ที่จัดโดย ACinfotec ร่วมกับ Bureau Veritas จึงนำมาแชร์ให้ได้อ่านกันครับ เผื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจจะได้เอาไปเป็นไอเดียในการวางแผน Implement หรือขอใบรับรองครับ

Read More »

Scenario-based Risk Assessment เหมาะหรือไม่กับองค์กรของท่าน

การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นกระบวนการที่สำคัญที่องค์กรทุกระดับพึงจัดให้มีขึ้น เพื่อปกป้องธุรกิจและสร้างความสอดคล้องกับกฎหมาย เพราะความเสี่ยงในธุรกิจทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน อีกทั้งภัยคุกคามปัจจุบันก็มีมากมายและมีความชำนาญขึ้นเรื่อยๆ วิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ ที่ Implement ISO 27001:2005 คือวิธีการที่เรียกว่า Asset-based Risk Assessment ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

Read More »