Tag Archives: International Advisory Board

[Guest Post] อะโดบีแต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ” จากผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับโลก หวังช่วยองค์กรธุรกิจฟื้นฟูและประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆ กำลังปรับตัวให้สอดรับกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล อะโดบีได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ (International Advisory Board)” เป็นครั้งแรก เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) เพื่อสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าในโลกยุคใหม่  คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศของอะโดบีประกอบด้วยผู้นำ 6 ท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำแก่องค์กรชั้นนำสำหรับการฟันฝ่าวิกฤติ และการปฏิรูปองค์กร ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ B2B, B2C และภาครัฐ 

Read More »