Breaking News

Tag Archives: intel comet lake

เลือก Notebook สำหรับทำงานอย่างไร ในยุคที่ 10th Gen Intel Core กำลังเริ่มวางจำหน่าย

บทความนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะบรรเทาความสับสนในการเลือกซื้อ Notebook รุ่นสำหรับใช้ในออฟฟิศลง เพื่อให้สามารถเลือกซื้อ Notebook ที่มี CPU ซึ่งเหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งานลงไปได้ครับ

Read More »

Intel ประกาศออกชิป Gen 10th ‘Comet Lake’ 8 รายการ

Intel ได้ประกาศออกชิป Gen 10th ที่ได้ใช้ชื่อว่า ‘Comet Lake’ จำนวน 8 ตัวในกลุ่มรุ่น U และ Y ซึ่งเน้นการใช้ไฟต่ำ โดยชิปทั้งหมดยังคงใช้สถาปัตยกรรมแบบ 14 nm

Read More »