Tag Archives: infor m3

TechTalk Webinar: เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค Industry 4.0 ไปกับ Infor M3 ERP for Food & Beverage โดย Infor

Infor ขอเรียนเชิญเหล่าผู้บริหารธุรกิจและผู้จัดการฝ่าย IT ในธุรกิจโรงงานและการผลิตทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค Industry 4.0 ไปกับ Infor M3 ERP for Food & Beverage โดย Infor" เพื่อรู้จักกับโซลูชัน Infor M3 ระบบ ERP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ พร้อมเรียนรู้แนวงทางการวางระบบ ERP ร่วมกับระบบการผลิตและระบบวางแผน Supply Chain ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

TechTalk Webinar: รู้จัก Infor M3 กับแนวทางการออกแบบ ERP สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ โดย Infor

Infor ขอเรียนเชิญเหล่าผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) และผู้จัดการฝ่าย IT ในธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "รู้จัก Infor M3 กับแนวทางการออกแบบ ERP สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดิ่มโดยเฉพาะ โดย Infor" เพื่อเรียนรู้กับเทคโนโลยี Enterprise Asset Management และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ในธุรกิจให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นกว่าเดิม ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »