Tag Archives: ifs field service management

[Guest Post] เสริมความแกร่งในยุคบริการภิวัฒน์ ด้วยไอเอฟเอส ฟิลด์ เซอร์วิส แมเนจเม้นท์

โดย นายพรเทพ ฤกษ์ศิริสุข  ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพรี เซล บริษัท เรซคู ไทย จำกัด

Read More »

[PR] ไอเอฟเอสนำฟังก์ชั่นใหม่หนุนกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ จีดีพีอาร์

ความสามารถใหม่ที่มีให้ในไอเอฟเอฟ แอพพลิเคชั่นส์ และไอเอฟเอส ฟิลด์ เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จะช่วยให้ลูกค้าจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของจีดีพีอาร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไอเอฟเอส ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร เปิดเผยว่าฟังก์ชั่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ (IFS Applications) จะช่วยลูกค้าให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคหรือจีดีพีอาร์ (General Data Protection Regulation: GDPR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความสามารถใหม่ดังกล่าวที่มีเพิ่มในไอเอฟเอส แอพพลิเคชั่นส์ จะช่วยให้ลูกค้าของไอเอฟเอสสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ยังจะมีการปรับเพิ่มฟังก์ชั่นที่เหมือนกันนี้ให้กับไอเอฟเอส ฟิลด์ เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ (IFS Field Service Management) ซึ่งจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ด้วย

Read More »

[PR] ไอเอฟเอสติดทำเนียบผู้นำเมจิกควอแดรนท์ 2016 ของการ์ทเนอร์ ในประเภท Field Service Management

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 บริษัท ไอเอฟเอส ได้รับการยกย่องจากการ์ทเนอร์ให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการบริการภาคสนาม ไอเอฟเอส บริษัทผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรระดับโลก ติดทำเนียบผู้นำเมจิกควอแดรนท์ของการ์ทเนอร์ด้านการบริหารจัดการบริการภาคสนาม*

Read More »

[PR] ไอเอฟเอส เปิดตัวโซลูชั่น ไอโอที หนุนลูกค้าสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

กรุงเทพฯ – 4 พฤศจิกายน 2559 – ไอเอฟเอส บริษัทผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรระดับโลก นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ไอเอฟเอส ไอโอที บิซิเนส คอนเน็คเตอร์ ( IFS IoT Business Connector ) ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาในการแปลงไอเดียให้เป็นประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับการสนับสนุนแนวทาง อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ( ไอโอที ) ของลูกค้าด้วยการนำเสนอสถาปัตยกรรมที่ครบวงจรและความสามารถของไอโอทีให้ใช้งานได้จริง

Read More »